Trädgårdsdesign

Varje trädgård är olika, precis som vi. Jag tänker att just er trädgård är en fysisk avspegling av just er personlighet eller era drömmar. Mitt mål är att vi skapar den plan som tar er dit.


Vill du ha hjälp med helheten eller bara en liten del?

Eftersom alla uppdrag är unika utifrån er, ert behov utav hjälp, platsens egenskaper, tomtens storlek och komplexitet så utformas alla uppdrag utifrån varje kunds behov. I grova drag så kan vi dela in leveranserna i två delar, Bas eller Komplett leverans, men varje uppdrag utformas efter just dina behov och lämnas på offert.

Trädgårdsdesign Paket Bas

Detta paket passar för Dig som har god kunskap om trädgård och tänker att du ska utföra anläggningsarbetet själv. 

Vi börjar med ett hembesök, därefter görs en lägesanalys, en moodboard tas fram och en konceptskiss eller bild skapas, illustrationsplan med karraktärsväxter och förslag på material. Allt följs upp med avstämningar och avslutas med en leverans.


Paket Komplett

Ett helhetspaket passar väl för dig som behöver mer hjälp med trädgården och planeringsprocessen samt tänker ta hjälp med anläggningsarbetet av trädgården. 


Här följer samma prcess som för Bas. Efter att en godkännd Illustrationsplan tagits fram går vi vidare med de tekniska ritningarna, allt anpassas efter dina önskemål. Här tar vi fram Markplaneringsplan, sektionsritningar, detaljritningar, växtlistor, planteringsplaner och belysningsplan mm. Allt för att anläggningsarbetet sedan ska flyta på så bra som möjligt.Vi hjälper er med att planera och visualisera en ny altan, en poolträdgård, skapa en skiss på en ny helhetsstruktur i trädgården eller kanske behöver ni en bättre planerad bilparkering, hitta den bästa platsen för ett attefallshus, ett förråd eller ett växthus. Var ska vi anlägga vår köksträdgård för bästa läge och ändå få närhet till huset. Frågorna kan vara många och tillsammans skapar vi svar till dem.


Vad kostar det?

Hembesöket
Tänker du dig att du behöver hjälp med att planera din trädgård och vill gå vidare med ett designpaket ifrån oss så är hembesöket där vi börjar!


Pris 2500 SEK ink körning inom 2 mils radie


Leder mötet till beställning av ett designuppdrag inom 6 månader, dras halva kostnaden av från mötet exkl. rese- och milersättning som debiterats utöver.

Processen - Steg för steg

En trädgårdsdesign startar alltid upp med ett inledande möte i er trädgård, ett hembesök. Inför hembesöket som tar 1,5-2h, så har ni förberett er med arbetsunderlag som ni fått av mig. Tillsammans går vi igenom materialet för att förstå förutsättningarna och målbild. Ni visar trädgården och berättar. Vi för anteckningar och fotograferar och skapar sedan en offert baserat från mötet och era behov och önskemål.


Hembesöket

Uppstarten av en ny trädgårdsdesign. När mötet bokas skickas ett förberedande material ut till kund, bland annat en checklista.

Koncept

Konceptet ger en bra illustration över tankarna. Det kan presenteras som en enkel 3D vy, en förenklad illustrationsplan eller liknande. Den visar visionen på ett tydligt sätt.

Illustrationsplanen

Färgglad ritning i skala över den nya trädgårdsdesignen, storlekar, placeringar och funktioner har hittat rätt plats. Ritningen kompletteras med förslag på lösningar samt växt- och materialval.

3D vy

För att lättare översätta designen till sin egen trädgård tar vi fram 3D vyer. I dessa skapas djupet i trädgården och det går att se förhållande mellan ”möbleringarna” i trädgården.

Tekniska ritningar

Markplaneringsplaner, Planteringsplaner, Växtlistor, Materiallistor eller Bygglovshandlingar är alla tekniska dokument som kan behövas vid byggnation och anläggning.

Anläggning

Med bra samarbetspartners kan vi hjälpa dig att förverkliga din trädgård. Vi har kontaktytor för Anläggning, Planteringsuppdrag, Skötsel samt Växtleverantörer.

Mer specifika behov!

Tilläggstjänster

Vid vissa tillfällen behövs det lilla extra eller hjälp i ett specifikt ärende.
Då kan vi hjälpa er med följande tilläggstjänster.

Medverkan vid anläggning 

Med en vägledande roll kan vi medverka och följa ert trädgårdsprojekt.En välplanerad trädgårdsdesign med bra ritningsunderlag kan ändå ge frågor och små justeringar som kan behöva göras på plats, då kan vår medverkan vara avgörande. för att det förväntade resultatet ska uppnås.

Inköp av växter

När planteringsplaner och planering är klara kan vi hjälpa er med upphandling av växter om det önskas. Vi har bra kontakter med plantskolor och växtleverantörer som kan ge konkurrenskraftiga priser och god kvalitet. Upphandling och leveranser planeras. 

Bygglovshandlingar

Kräver den nya altanen, taket över uteplatsen, stödmuren, planket eller förrådet mm bygglov så skapas rätt ritningsunderlag för att en bygglovsansökan ska kunna skickas in.Planritningar, fasadritningar, sektionsritning och situationsplan tas fram.

3D Visualiseringar

För att komplettera en illustrationsplan och få god insikt i helheten av trädgårdsdesignen sakas 3D visualiseringar. Här ser du trädgården i sin helhet ur ett 3D perspektiv och du får bra bilder på hur detaljer ser ut i förhållande till varandra.