Trädgårdsdesign i Skåne och Halland

Varje trädgård är olika, precis som du och jag. Jag vill att just din trädgård ska spegla just din personlighet och dröm. Mitt mål är att hjälpa dig skapa planen som tar dig dit.


Vill du ha hjälp med helheten eller bara en liten del?

Eftersom alla uppdrag är unika utifrån dig, ditt behov av hjälp, platsens egenskaper, tomtens storlek och komplexitet så utformas alla uppdrag utifrån just ditt behov. Jag erbjuder två olika paketlösningar för trädgårdsdesign,  Bas eller Komplett, men varje paket kan självklart anpassas och lämnas på offert.

Trädgårdsdesign – Bas

Detta paket passar dig som har goda trädgårdskunskaper och vill utföra anläggningsarbetet själv. 

 • Hembesök med platsanalys: Jag kommer till din trädgård för att fånga upp dina behov och önskemål kring estetik och funktionalitet. Jag mäter in, identifierar befintliga växter, kontrollerar jordmån och ljusförhållanden. Med mera.
 • Moodboard och konceptskiss: Ett första visuellt utkast som ringar in behov och funktioner, känsla och stil.
 • Illustrationsplan med karaktärväxter och materialförslag: En skalenlig, detaljerad 2D-trädgårdsritning i färg. Beskrivande text, kompletterande bilder samt en 3D-visualisering.
 • Avstämning och leverans.

Trädgårdsdesign – Komplett

Ett paket för dig som tänker ta hjälp med trädgårdsanläggningen och vill ha ett underlag för att ta in offerter. 

 • Hembesök med platsanalys: Jag kommer till din trädgård för att fånga upp dina behov och önskemål kring estetik och funktionalitet. Jag mäter in, identifierar befintliga växter, kontrollerar jordmån och ljusförhållanden. Med mera.
 • Moodboard och konceptskiss: Ett första visuellt utkast som ringar in behov och funktioner, känsla och stil.
 • Illustrationsplan:  En skalenlig, detaljerad 2D-trädgårdsritning i färg. Beskrivande text, kompletterande bilder samt en 3D-visualisering.
 • Markplaneringsplan: Detaljritningar, sektionsritningar och materiallistor.
 • Belysningsplan: Ett visualiserat förslag till belysning.
 • Växtval: Planteringsplan, skötselplan och växtlista.
 • Avstämning och leverans

Vi hjälper dig med att planera och visualisera en ny altan, en poolträdgård, skapa en skiss på en ny helhetsstruktur i trädgården eller kanske behöver du en bättre planerad bilparkering, hitta den bästa platsen för ett attefallshus, ett förråd eller ett växthus. Var ska jag anlägga min köksträdgård för bästa läge och ändå få närhet till huset? Frågorna kan vara många och tillsammans skapar vi svar till dem.


Vad kostar det?

Hembesöket
Tänker du dig att du behöver hjälp med att planera din trädgård och vill gå vidare med ett designpaket ifrån oss så är hembesöket där vi börjar!


Pris 2500 SEK ink körning inom 2 mils radie


Leder mötet till beställning av ett designuppdrag inom 6 månader, dras halva kostnaden av från mötet exkl. rese- och milersättning som debiterats utöver.

Processen - Steg för steg

En trädgårdsdesign startar alltid upp med ett inledande möte i er trädgård, ett hembesök. Inför hembesöket som tar 1,5-2h, så har ni förberett er med arbetsunderlag som ni fått av mig. Tillsammans går vi igenom materialet för att förstå förutsättningarna och målbild. Ni visar trädgården och berättar. Vi för anteckningar och fotograferar och skapar sedan en offert baserat från mötet och era behov och önskemål.


Hembesök

Uppstarten av en ny trädgårdsdesign. När mötet bokas skickas ett förberedande material ut till dig, bland annat en checklista.

Koncept

Konceptet ger en bra illustration över tankarna. Det kan presenteras som en enkel 3D-vy, en förenklad illustrationsplan eller liknande. Den visar visionen på ett tydligt sätt.

Illustrationsplan

Färglagd ritning i skala över den nya trädgårdsdesignen, storlekar, placeringar och funktioner har hittat rätt plats. Ritningen kompletteras med förslag på lösningar samt växt- och materialval.

3D-vy

För att lättare översätta designen till din trädgård tar jag fram 3D-vyer. I dessa skapas djupet i trädgården och du får en tydlig känsla av trädgårdens rumslighet, hur olika designelement förhåller sig till varandra i form och storlek.

Tekniska ritningar

Markplaneringsplaner, planteringsplaner, växtlistor, materiallistor eller bygglovshandlingar är alla tekniska dokument som kan behövas vid byggnation och anläggning av din trädgård.

Anläggning

Med bra samarbetspartners kan jag hjälpa dig att förverkliga din trädgård. Jag har kontaktytor för anläggning, planteringsuppdrag, skötsel samt växtleverantörer.

Mer specifika behov!

Tilläggstjänster

Vid vissa tillfällen behövs det lilla extra eller hjälp i ett specifikt ärende.
Då kan vi hjälpa er med följande tilläggstjänster.

Medverkan vid anläggning 

Med en vägledande roll kan jag medverka och följa ditt trädgårdsprojekt.En välplanerad trädgårdsdesign med ett bra ritningsunderlag kan ändå ge  upphov till frågor och små justeringar som kan behöva göras på plats, då kan min medverkan vara avgörande. för att det förväntade resultatet ska uppnås.

Inköp av växter

När planteringsplaner och planering är klara kan jag hjälpa dig med upphandling av växter om det önskas. Jag har goda kontakter med plantskolor och växtleverantörer som kan ge dig konkurrenskraftiga priser och god kvalitet. Upphandling och leveranser planeras. 

Bygglovshandlingar

Kräver den nya altanen, taket över uteplatsen, stödmuren, planket eller förrådet mm bygglov så skapar jag rätt ritningsunderlag för att en bygglovsansökan ska kunna skickas in. Planritningar, fasadritningar, sektionsritning och situationsplan tas fram.

3D Visualiseringar

För att komplettera en illustrationsplan och få god insikt i helheten av trädgårdsdesignen sakas 3D-visualiseringar. Här ser du trädgården i sin helhet ur ett 3D perspektiv och du får bra bilder på hur detaljer ser ut i förhållande till varandra.